Reforç

Les classes de reforç i seguiment es fan en grups reduïts de nivells similars amb un professor per classe.

A les classes l'alumne treballa les assignatures que més li costen amb el suport del professor, tant a nivell de planificació de feina com a nivell de resolució de dubtes i preparació d'examens.

Cada alumne realitza les seves tasques al seu ritme. Els professors són titulats i amb amplis coneixements de les assignatures en les quals donen suport.

El preu de la classe oscil·la entre els 5 i els 8 euros l'hora, depenent del nombre de classes que es facin.