Proves accés

Des d'aula42 us ajudem i us preparem per aprovar les diferents proves d'accés.

 

Grau mitjà

Si tens 17 anys o més, no tens el graduat de la ESO i vols estudiar un cicle formatiu de grau mitjà, t'ajudem en la preparació de la prova. Et podem preparar per a totes les parts de l'examen (part comunicativa i social, part científica i part matemàtica).

 

Grau superior

Si tens 18 anys o més, no tens el batxillerat i vols estudiar un cicle formatiu de grau superior, necessites passar aquesta prova d'accés. Et preparem tant per a la part comuna de la prova (català, castellà, anglès i matemàtiques) com per a la part específica.

 

Universitat per a majors de 15 i de 45

Si tens 25 anys o més i vols accedir a la universitat, et preparem per a la fase comuna de l'examen que consta de les assignatures de català, castellà, llengua estrangera i comentari de text, així com per a la part específica, on s'avaluen dues assignatures a escollir en funció de la titulació universitària a la qual es vol accedir.

Si tens 45 anys o més, només hauràs de fer les assignatures de català, castellà i comentari de text.

 

Selectivitat

Et preparem per a les proves PAU (selectivitat) per a la convocatòria de juny o la de setembre. Pots escollir les matèries que necessites treballar i enfocarem les classes segons les necessitats individuals de cada alumne.

 

Graduat ESO

Si tens 18 anys o més i vols obtenir el graduat en educació secundària obligatòria, tájudem a preparar les proves lliures que cada any convoca el Departament d'Ensenyament. Des d'aula42 et podem ajudar a preparar tota la prova: àmbit científic i tecnològic, àmbit social i àmbit de la comunicació.