Teens 12-18 years

Els cursos per a adolescents d'aula42 estan pensats per a mantenir interessats als joves. Cada curs inclou històries i cançons atractives, entretingudes i centrades en temes d'interès per als adolescents d'avui en dia.

Les classes són en grups reduïts, cosa que permet que els adolescents rebin una formació personalitzada, que aprenguin a expressar-se en anglès i que es preparin per als exàmens oficials que certifiquen el nivell d'idiomes a nivell internacional.